Det blir mest drama

De kallaste fakta kan få glöd om de förankras i människors motiv och agerande. Mina produktioner – uppdrag såväl som egna filmer – är oftast i dramaform, och ofta med verklighetsbakgrund. Jag arbetar gärna med frågor om liv och död, avgörande skeenden i människors liv. Organdonation, vårdetik, livet i fängelse och samernas mytologi är sådant jag gjort dramer eller dramadokumentärer om. Men på uppdrag gör jag annat också, allt efter uppdragsgivarens önskemål och vision.

Kom in och titta!